Zgoda na pobyt żołnierzy brytyjskich w Polsce z prawem użycia broni

Zgoda na pobyt żołnierzy brytyjskich w Polsce z prawem użycia broni

Zgoda na pobyt żołnierzy brytyjskich w Polsce z prawem użycia broni

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 440), do końca tego roku w Polsce stacjonować będzie do 155 żołnierzy brytyjskich wraz z personelem cywilnym.

Od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na terytorium RP stacjonować będzie komponent Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o liczebności do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów. Celem brytyjskiej obecności wojskowej w Polsce jest wzmocnienie Sił Zbrojnych RP w ramach reagowania kryzysowego w czasie pokoju.

Brytyjskim żołnierzom będzie przysługiwać w czasie ich pobytu m.in. prawo użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej, kajdanek, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, paralizatorów, a także ogłuszających i oślepiających środków pirotechnicznych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: