Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 r. zdecydował o wysłaniu polskich żołnierzy do Afganistanu.

W poniedziałek 9 sierpnia do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego