Unijni negocjatorzy uzgodnili uruchomienie europejskiego programu naprawy gospodarczej o wartości 750 mln euro.

Unijni negocjatorzy uzgodnili uruchomienie europejskiego programu naprawy gospodarczej o wartości 750 mln euro.

W piątek 4 grudnia, trzy instytucje UE osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na rok 2021, pierwszego w ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Po jego przyjęciu łączny budżet 1,8 bln euro umożliwiłby UE uruchomienie znacznych środków publicznych w celu zapewnienia ciągłości reakcji UE na pandemię koronawirusa i jej skutki, ożywienia gospodarczego oraz ochrony i tworzenia miejsc pracy.

Aby piątkowe porozumienie przekształciło się w uchwalony budżet Unii, Parlament Europejski i Rada muszą sfinalizować pakiet wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Nastąpiłoby to na mocy porozumienia z dnia 10 listopada 2020 r., kiedy to obie instytucje z udziałem Komisji Europejskiej zawarły porozumienie w sprawie kolejnego budżetu długoterminowego oraz tymczasowego instrumentu naprawy gospodarczej NextGenerationEU. Po jego sfinalizowaniu stanowiłoby to pakiet o wartości 1,8 bln euro (w tym ok. 750 mln euro z Funduszu Odbudowy), który miałby pomóc w odbudowie Europy po pandemii wirusa COVID-19. Komentując piątkowe porozumienie polityczne, komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za budżet UE, powiedział:

„To wspaniała wiadomość, że udało nam się uzgodnić, jak powinien wyglądać przyszłoroczny budżet, co jest pozytywnym sygnałem naszej zdolności do służenia obywatelom europejskim. Wzywam teraz wszystkie zainteresowane strony do osiągnięcia niezbędnych kompromisów, abyśmy mogli sfinalizować to porozumienie i rozpocząć wdrażanie jego różnych aspektów z dniem 1 stycznia 2021 r. Obywatele UE polegają na nas i mamy zbiorową odpowiedzialność za spełnienie ich oczekiwań”.

Budżet uzgodniony z piątkową deklaracją polityczną skierowałby fundusze tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie naprawy gospodarczej państw członkowskich UE oraz unijnych partnerów na całym świecie.

Aktualnie swoje weto przeciw unijnemu budżetowi wyraziły: Polska i Węgry. Ten sam komisarz UE Johannes Hahn powiedział, że nie powstrzyma to Unii przed uruchomieniem pomocy. Oznacza to, że pozostałe państwa UE mogą dogadać się same co do uchwalenia i rozdzielenia pieniędzy z Funduszu Odbudowy, z pominięciem wetujących państw, a więc z wykluczeniem Polski i Węgier.

źródło: Komisja Europejska

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: