Unia zatwierdza wart 139,7 mln euro polski program pomocy na rzecz przewoźników autobusowych w związku z epidemią koronawirusa

Unia zatwierdza wart 139,7 mln euro polski program pomocy na rzecz przewoźników autobusowych w związku z epidemią koronawirusa

Unia zatwierdza wart 139,7 mln euro polski program pomocy na rzecz przewoźników autobusowych w związku z epidemią koronawirusa

W piątek 25 czerwca Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu polskiego programu o wartości 139,7 mln euro (ok. 638 mln zł) mającego na celu wsparcie przewoźników autobusowych dotkniętych epidemią koronawirusa. Program ten został zatwierdzony na podstawie Tymczasowych Ram Prawnych (Temporary Framework) odnoszących się do zakresu dozwolonej pomocy państwa.

Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich i będzie dostępna dla przewoźników autobusowych, którzy z powodu epidemii koronawirusa odnotowali spadek obrotów w 2021 r. w porównaniu z 2019 r. Celem programu jest zrekompensowanie beneficjentom szkód poniesionych przez nich w związku ze środkami ograniczającymi, które rząd polski musiał wprowadzić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19.

Komisja Europejska stwierdziła, że polski program pomocy jest zgodny z warunkami określonymi w Tymczasowych Ramach Prawnych. W szczególności pomoc:

a) nie przekroczy 1,8 mln EUR na beneficjenta oraz

b) zostanie przyznana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz warunkami określonymi w Tymczasowych Ramach Prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocowy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: