Parlament Europejski debatuje nad „rządowymi próbami uciszania wolnych mediów w Polsce”

Parlament Europejski debatuje nad „rządowymi próbami uciszania wolnych mediów w Polsce”

Parlament Europejski debatuje nad „rządowymi próbami uciszania wolnych mediów w Polsce”

W Parlamencie Europejskim toczy się debata plenarna na temat  „Rządowych prób uciszenia wolnych mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii”. W środę 10 marca swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

Podczas obrad PE, wiceprzewodnicząca KE Vera Jurova podkreśliła, że media nie są tylko sektorem gospodarczym, ale ważnym filarem demokracji i praworządności. Wolność prasy i pluralizm mediów mają zasadnicze znaczenie dla demokracji. Niezależne media odgrywają zasadniczą rolę w pomaganiu obywatelom w podejmowaniu świadomych decyzji, w zwalczaniu dezinformacji i manipulowania demokratyczną debatą. Dlatego też Komisja Europejska włączyła wolność i pluralizm mediów jako jeden z filarów jej corocznego sprawozdania na temat praworządności, a pierwsze z nich zostało opublikowane we wrześniu ubiegłego roku. W sprawozdaniu tym oceniono w szczególności niezależność organów regulacyjnych ds. mediów, przejrzystość własności mediów, reklamę państwową, bezpieczeństwo dziennikarzy i dostęp do informacji.

KE przyjrzała się sytuacji we wszystkich państwach członkowskich, w tym na Węgrzech, w Polsce i Słowenii. Każde sprawozdanie na temat praworządności poprzedzone jest wizytami rozpoznawczymi we wszystkich krajach UE, rozmowami z władzami krajowymi i szerokim gronem zainteresowanych stron. „Będziemy nadal zajmować się pluralizmem i wolnością mediów również w tegorocznym sprawozdaniu na temat praworządności, które ma się ukazać w lipcu” – powiedziała Jourova. „Pandemia COVID-19 bardziej niż kiedykolwiek pokazała, jak istotną rolę w informowaniu obywateli pełnią dziennikarze. Jednocześnie jednak media borykają się z kryzysem gospodarczym, który rozpoczął się na długo przed pandemią. Bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas, aby wspierać pracę mediów, a nie nakładać na nie dodatkowe obciążenia czy naciski” – dodała.

Wiceprzewodnicząca KE poinformowała, że w ostatnich miesiącach miały miejsce wydarzenia, które są jedynie przykładami niepokojących tendencji. Na Węgrzech niezależnemu Klubrádió odmówiono przedłużenia licencji z powodów, które wzbudziły obawy Komisji. Obecnie pozostaje ono poza anteną w oczekiwaniu na wynik nowej procedury licencyjnej. Przypomniała, że w Polsce projekt ustawy o podatku od reklamy skierowany do mediów doprowadził do tego, że na znak protestu pojawiły się w telewizorach czarne ekrany. Projekt ten jest obecnie poddawany przeglądowi. KE oczekuje, że obawy w tej sprawie zostaną rozwiane. Z kolei na Słowenii poważne obawy budzą również ciągłe próby podważania trwałego finansowania i niezależności krajowej agencji prasowej oraz częste ataki słowne na dziennikarzy.

„W każdym z tych przypadków Komisja była w kontakcie z władzami krajowymi i nadal monitoruje sytuację. Pragnę Państwa zapewnić, że Komisja nie waha się podejmować działań, gdy pojawiają się problemy dotyczące zgodności krajowych przepisów lub decyzji z przepisami UE. My odegramy naszą rolę, ale rządy muszą również wypełniać swoje obowiązki w zakresie zapewnienia ochrony wolności mediów i stworzenia zdrowego środowiska dla pluralizmu mediów” – podsumowała Jourova.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: