Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwych ograniczeń w handlu stosowanych przez Mondelēz

Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwych ograniczeń w handlu stosowanych przez Mondelēz

Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwych ograniczeń w handlu stosowanych przez Mondelēz

W czwartek 28 stycznia 2021 roku Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie antymonopolowe aby ocenić, czy Mondelēz ograniczył konkurencję w wielu państwach na krajowych rynkach: czekolady, herbatników i kawy, poprzez utrudnianie transgranicznego handlu tymi produktami między państwami członkowskimi UE. Stanowiłoby to naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych.

Znana również w Polsce firma Mondelēz jest jednym z największych producentów czekolady, herbatników i kawy w Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Mondelēz mógł ograniczyć tak zwany „handel równoległy” swoimi czekoladkami, herbatnikami i kawą pomiędzy państwami członkowskimi UE, poprzez porozumienia i jednostronne praktyki. Ograniczenia takiego handlu równoległego mogą prowadzić do izolacji rynku krajowego, na którym producent lub dostawca może stosować wyższe ceny ze szkodą dla konsumentów. W szczególności Komisja będzie badać niektóre potencjalnie antykonkurencyjne praktyki stosowane przez Mondelēz. Mogą one stworzyć antykonkurencyjne przeszkody w handlu na rynku wewnętrznym UE z naruszeniem art. 101 lub art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Komisja Europejska przeprowadzi teraz swoje szczegółowe postępowanie wyjaśniające w trybie priorytetowym. Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego wyniku. Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Czekoladki, herbatniki i kawa to produkty spożywane codziennie przez obywateli Europy. Wszczynamy formalne postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy Mondelēz, główny producent tych produktów, mógł ograniczać wolną konkurencję na odnośnych rynkach poprzez stosowanie różnych praktyk utrudniających przepływy handlowe, co ostatecznie doprowadziło do wzrostu cen dla konsumentów. Handel na rynku wewnętrznym może obniżyć ceny i zwiększyć różnorodność produktów oferowanych w państwach członkowskich” (www.ec.europa.eu).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: