KE przyjęła nowy pakiet podatkowy do walki z oszustwami

KE przyjęła nowy pakiet podatkowy do walki z oszustwami

KE przyjęła nowy pakiet podatkowy do walki z oszustwami

W środę 15 lipca 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet ochronny systemu finansów publicznych, na mocy którego chce nasilić walkę z nadużyciami podatkowymi, ograniczać nieuczciwe praktyki podatkowe oraz zwiększyć przejrzystość fiskalną.

KE deklaruje, że zadaniem nowego pakietu podatkowego jest zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez wzmożenie walki z nieprawidłowościami. Ale nowe regulacje usunąć też mają bariery administracyjne, uprościć procedury podatkowe i tym samym ułatwić ich wypełnianie na terenie Unii Europejskiej przedsiębiorcom.

Pakiet składa się z trzech filarów:

a) dostosowanie systemu podatkowego do nowoczesnej gospodarki – 25 odrębnych działań ułatwiających działalność uczciwym podatnikom, począwszy od zarejestrowania się jako podatnik, po składanie deklaracji podatkowych, a także ułatwiających rozstrzyganie sporów podatkowych; to również działania zwalczające oszustwa podatkowe i zmniejszające obciążenia administracyjne;

b) nowy wniosek DAC 7- ma zapewnić automatyczną wymianę między administracjami państw informacji na temat przychodów osiąganych przez sprzedawców na platformach internetowych i tym samym zabezpieczyć płatność należnej stawki podatku przez te podmioty; w jego ramach nastąpić m również ułatwienie współpracy przy zwalczaniu nadużyć podatkowych , m.in. poprzez wspólne kontrole podatkowe;

c) propagowanie sprawiedliwego opodatkowania i zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej na świecie – reforma przepisów postępowania w sprawie zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych, w tym zmiany w unijnym wykazie niechętnych do współpracy jurysdykcji spoza UE, które zachęcić mają państwa trzecie do wdrażania w swoich systemach podatkowych unijnych standardów postępowania w kwestiach podatkowych.

Lipcowy pakiet podatkowy to pierwsza część unijnego programu w sferze dążeń do sprawiedliwego opodatkowania, zaplanowanego na najbliższe lata. Komisja Europejska zapowiada m.in. prace nad nową strategią opodatkowywania działalności gospodarczej, przede wszystkim by zabezpieczyć w tym zakresie pobór podatków w dynamicznie rozwijającej się gospodarce cyfrowej. Głównym celem działań unijnych ma być zapewnienie poboru należnych podatków od międzynarodowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie, by pobór podatków przyczyniał się do osiągniecia do 2050 roku neutralności klimatycznej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Musimy ułatwić życie w zakresie podatków uczciwym obywatelom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie utrudnić je oszustom” – powiedział Paolo Gentiloni, unijny komisarz ds. gospodarki.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: