Polska akwizycja w USA za 16 mln dolarów

BGK

Elemental Holding S.A. ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez PFR TFI S.A. poprzez spółkę celową przejął amerykańską firmę PGM of Texas LLC. To pierwsza akwizycja sfinansowana przez BGK w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił długoterminowego kredytu inwestycyjnego na kwotę 6 mln dolarów w celu sfinansowania nabycia 66 proc. udziałów w amerykańskiej spółce PGM of Texas LLC, zajmującej się recyklingiem katalizatorów w Stanach Zjednoczonych. Kredytobiorcą jest spółka celowa Elemental USA Inc., której udziałowcami są: zależny od Elemental Holding S.A. fundusz FINEX SICAV SIF – Private Equity VII (posiadający 51 proc. akcji) oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej (49 proc. akcji).

– Nasza firma konsekwentnie się rozwija i rozszerza swoją działalność w kolejnych krajach. Wejście na rynek amerykański, największy w segmencie recyklingu katalizatorów, z około 40 proc. udziałem w rynku światowym, jest częścią tej strategii i naturalnym dla nas etapem rozwoju – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding S.A.

Spółka PGM of Texas LLC pozyskuje katalizatory samochodowe poprzez własną sieć zakupową rozmieszczoną w jedenastu lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Zbiera i przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów zawierających metale szlachetne, które stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot recyklingu. Przerób 1 tony katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia kilkudziesięciu ton rudy. Na przykład z 1 tony starych katalizatorów uzyskuje się ok. 1-3 kg platynowców.

– Metale z grupy platynowców występujące w katalizatorach to platyna, pallad i rod. Proces recyklingu nabiera obecnie szczególnego znaczenia i zauważamy stopniowe odchodzenie od wydobycia pierwotnego na rzecz tzw. urban mining, zyskującego powszechną akceptację i zainteresowanie większości krajów na świecie. Z uwagi na swoje szczególne cechy, takie jak odporność na korozję, utlenianie, wysokie temperatury, dobre przewodnictwo i właściwości katalityczne, platynowce są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, głównie w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, elektronice, medycynie, produkcji szkła użytkowego i przemysłowego oraz w sektorze jubilerskim – dodaje Paweł Jarski.

Proces recyklingu pozwala uniknąć wielu etapów przetwarzania, prowadzących do otrzymania czystego metalu. BGK, angażując się w inwestycję Elemental Holding w USA, wspiera tym samym w ekspansji zagranicznej polską grupę kapitałową działającą w gospodarce obiegu zamkniętego.

– Jako polski bank rozwoju dajemy szansę przedsiębiorczym i wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą. Recykling katalizatorów jest cennym źródłem odzysku platynowców pożądanym ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, dlatego cieszymy się mogąc wspierać Elemental Holding w budowaniu polskiej grupy kapitałowej działającej globalnie w branży recyklingu. Jest to kolejna transakcja wsparta przez BGK w USA, jednak pierwsza akwizycja finansowana przez nas w tym kraju. Łącząc finansowanie dłużne oferowane przez BGK z finansowaniem kapitałowym FEZ otwieramy nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami poza granicami Polski – mówi Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK.

– Spółka Elemental Holding po raz kolejny zdecydowała się na współpracę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Tym razem podpisaliśmy równocześnie dwie umowy dotyczące inwestycji na rynku niemieckim i amerykańskim. Wejście na rynek amerykański oznacza rozwój zarówno dla Elemental Holding, jak i dla PFR TFI. Dotychczas FEZ współfinansował inwestycje polskich firm głównie w krajach europejskich. W 2017 roku zainwestowaliśmy z Elemental Holding na Litwie, a kolejne wspólne projekty utwierdzają nas w przekonaniu, że finansowanie kapitałowe oferowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej trafia w oczekiwania i spełnia potrzeby polskich przedsiębiorców – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI S.A.

Jest to już trzecia inwestycja spółki Elemental Holding realizowana wspólnie z FEZ. Kontynuacja wsparcia dla polskich firm inwestujących za granicą jest także istotna z punktu widzenia makroekonomicznego.

– Na koniec 2018 roku, wg danych NBP, całkowite polskie inwestycje netto w udziały i akcje firm w USA wynosiły jedynie 397,3 mln USD w porównaniu do 3 512 mln USD analogicznych inwestycji amerykańskich w Polsce. Dlatego każda aktywność inwestycyjna polskich firm w USA ma istotny wpływ na całkowity poziom zaangażowania kapitałowego polskich podmiotów na tym rynku. W dłuższym okresie i szerszej perspektywie inwestycje takie są konieczne dla zbilansowania negatywnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Wsparcie udzielone przez BGK i FEZ pozwoliło Grupie Elemental Holding wejść na rynek amerykański i jednocześnie wzmocnić pozycję na rynku globalnym. Polski bank rozwoju jest ze swoimi klientami pomagając im rozwijać biznes już w 69 krajach na 6 kontynentach. BGK jest także jedynym inwestorem FEZ.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: