PZZW podsumowuje rok 2018 na rynku zarządzania wierzytelnościami i zdradza swoje plany na kolejny rok

PZZW podsumowuje rok 2018 na rynku zarządzania wierzytelnościami i zdradza swoje plany na kolejny rok

Listopadowa konferencja November Credit & Collection Days organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami już tradycyjnie była okazją do podsumowania minionego roku w branży. Wprowadzenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Prace nad przyjęciem Code of Conduct, czyli dokumentu regulującego działalność firm windykacyjnych w Europie. Dyskusja nad planowanymi zmianami legislacyjnymi, bezpośrednio wpływającymi na rynek wierzytelności. To tylko kilka najważniejszych wydarzeń, którymi w 2018 r. żyli nie tylko Członkowie PZZW, ale i cały sektor zarządzania należnościami w Polsce. Co go czeka w 2019 r.?

November Credit & Collection Days 2018, czyli jak przeciwdziałać ryzyku kredytowemu i postępować etycznie

Wśród firm windykacyjnych i innych podmiotów działających na rynku zarządzania wierzytelnościami November Credit & Collection Days (NCCD) są już doskonale rozpoznawalną marką. Goście nie zawiedli i tym razem. V edycja konferencji poświęconej aktualnym problemom sektora finansowego, w tym branży windykacji w Polsce i za granicą oraz przeciwdziałaniu ryzyku kredytowemu, odbywająca się tym razem pod hasłem „Kryzys – czas na zmiany”, cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Wśród nich znaleźli się przedstawiciele firm windykacyjnych, doradczych, faktoringowych, pożyczkowych, kancelarii prawnych, ubezpieczycieli należności czy dostawców usług IT. Występujący liderzy branży oraz eksperci, m.in. przekonywali, że kryzys w przedsiębiorstwie także przynosi szansę na rozwój. Trzeba ją tylko dostrzec i umiejętnie wykorzystać. Poza tym, omówione zostały najciekawsze, aktualne zagadnienia dotyczące rynku finansowego, wiadomości z branży leasingowej oraz sposoby alternatywnego finansowania firm.

Dzień przed rozpoczęciem konferencji, czyli 14 listopada, po raz pierwszy zostało zorganizowane Forum Windykacyjne, nowa platforma wymiany opinii i wiadomości dla przedstawicieli branży. Wydarzenie ważne dla firm członkowskich należących do PZZW, ale również istotne dla całego, polskiego sektora zarządzania wierzytelnościami. Podczas Forum powołano Grupę Roboczą pod przewodnictwem Krzysztofa Sołkiewicza. Rozpoczęła ona prace nad nowelizacją Kodeksu Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami PZZW.

Forum Windykacyjne było też okazją do podsumowania prac Komisji Legislacyjnej działającej przy PZZW oraz ustalenia jej harmonogramu działań na najbliższe miesiące. Doskonała frekwencja i bardzo pozytywne reakcje uczestników Forum Windykacyjnego, są dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne. Szczególnie, kiedy zależy na podsumowaniu bieżących wydarzeń oraz zaplanowaniu działań na przyszłość.

Branża oceniła pierwsze półroczne obowiązywania rozporządzenia RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO, obowiązujące od końca maja zeszłego roku, jak każde nowe prawo, szczególnie takie, które ma godzić interesy wielu podmiotów, na początku budziło wiele wątpliwości i rodziło pytania o swoją efektywność. Ta kwestia jest również ważna dla polskiej branży zarządzania należnościami. Nie dziwi więc, że dyskusja nad efektami wdrożenia RODO znalazła miejsce w programie listopadowego Forum Windykacyjnego.

Działalność firm windykacyjnych, zresztą, jak i cały proces zrządzania wierzytelnościami, jest nierozerwalnie związany z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego też PZZW włączył się w prace nad przygotowaniem Code of Coduct. Został on przyjęty w październiku zeszłego roku. To dokument stanowiący zbiór wytycznych dla firm z branży, dotyczących właściwego postępowania z danymi osobowymi, zgodnie z RODO. Został opracowany przez FENCA (Federation of European National Collection Associations). Jest radość, że zakończono ten projekt. Był on ważny nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale również dla firm z sektora zarządzania należnościami w całej Europie.

Podsumowując miniony rok, nie można zapomnieć o dwóch innych wydarzeniach zorganizowanych przez PZZW. Pierwsze z nich to April Consumer & Credit Days (ACCD). Konferencja poruszała tematykę związaną z nadchodzącymi trendami gospodarczymi, bieżącymi zmianami prawnymi (m.in. zaliczki komornicze, przedawnienia), innowacyjnymi rozwiązaniami i narzędziami IT wspierającymi branżę finansową. Drugim z nich był czerwcowy Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZZW uchwalony został nowy statut organizacji oraz podjęto wiele decyzji kluczowych dla rozwoju Związku.

Rok 2019, czyli co przed nami

Ostatnie dwanaście miesięcy w historii PZZW należy zaliczyć zdecydowanie do udanych. Na pokładzie powitano kilkanaście nowych firm członkowskich. Dwie konferencje poświęcone aktualnym problemom rynku zarządzania wierzytelnościami w sektorach B2B i B2C, czyli NCCD i ACCD, kolejny raz okazały się wielkim sukcesem. Umocniły swoją opinię jako ważnych wydarzeń w branży zarządzania wierzytelnościami, na których po prostu trzeba być obecnym.

Pierwszy raz organizowane Forum Windykacyjne okazało się być potrzebną inicjatywą. Będzie ona kontynuowana w przyszłości. Wiadomo bowiem, jak istotna jest integracja środowiska oraz wspólne dyskusje nad problemami czy zjawiskami, które dotykają całą branżę. Dlatego, nie tylko są organizowane, ale również są patronowane wydarzenia, którym przyświeca taki cel. W minionym roku była to np. Konferencja Windykacja 2018. Wyjątkową inicjatywą była I edycja szkolenia Windykacja w Praktyce. Podczas niego uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat wybranych aspektów wiązanych z windykacją należności.

Co przyniesie przyszłość?

Rok 2019 dla organizacji zapowiada się nie mniej pracowicie. Na pierwszą część roku PZZW zaplanował kontynuację prac związanych z opracowaniem nowego Kodeksu Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. Zgodnie z założeniami ma on zostać przyjęty przez Członków PZZW w czerwcu. W odpowiedzi na wyzwania, jakie przed branżą stawia obecnie nowoczesna technologia, PZZW szykuje nową inicjatywę. Będzie ona przybliżała zainteresowanym podmiotom wspomnianą tematykę.

Już w połowie lutego ruszają organizowane śniadania technologiczne, czyli kolejna platforma wymiany pomysłów i idei dla podmiotów z branży. Organizatorzy nie chcą, aby przybrały one postać spotkań, podczas których firmy z sektora IT będą oferować swoje produkty i usługi. W założeniu śniadania technologiczne mają stanowić kreatywne „burze mózgów”. Pozwolą one firmom technologicznym wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży zarządzania wierzytelnościami. Jej przedstawicielom natomiast dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach i możliwościach z obszaru IT, które przyczynią się do rozwoju.

W nowym roku PZZW zapowiada również kontynuację swoich flagowych projektów, ale w nieco odświeżonej formule, np. kolejną edycję April Consumer & Credit Days, o której już wiadomo, że odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia. Nieodłączną częścią działalności PZZW jest aktywność legislacyjna.

Będą włączać się w prace nad kolejnymi, przygotowywanymi zmianami w ustawodawstwie

Najważniejsze zmiany prawne, które również będą analizowane przez Komisję w 2019 r. to: nowelizacje niektórych ustaw przeciwdziałających zatorom płatniczym, zmiany dotyczące prawa podatkowego oraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Trzymając rękę na pulsie, będą także obserwować i komentować pierwsze efekty nowych regulacji mających wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami. Zaczną one obowiązywać już niedługo. W tym kontekście należy przede wszystkim wymienić nowelizację ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych. Są one ogromnym wyzwaniem dla całego środowiska. Mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność postępowań egzekucyjnych.

W trudnej sytuacji znajdą się również firmy, które nie potrafią samodzielnie odzyskać swoich należności. A o tym, jak znaczący jest to problem, przekonuje, chociażby badanie przeprowadzone przez jedną z firm zrzeszonych w PZZW. Według niego już blisko 60 proc. polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spotyka się z problemem niepłacących w terminie kontrahentów. Ponad połowa jest natomiast zmuszana zaakceptować wbrew swojej woli dłuższe terminy płatności. Wśród uchwalonych zmian są bowiem również takie, które dotyczą sytuacji wierzycieli, czego nie wszyscy są świadomi.

Przykładowo, przyjmowanie spraw przez komornika spoza jego rewiru (z wyboru wierzyciela) może być bardzo ograniczone. Co więcej, ustawodawca nakłada na wierzycieli dodatkowe obowiązki. PZZW liczy się z tym, że wraz z momentem obowiązywania wspomnianych ustaw, do ich organizacji napłynie wiele pytań, kierowanych zarówno przez klientów firm windykacyjnych, jak i samych podmiotów z branży o to, jak rozumieć poszczególne zapisy nowego prawa. Ich Komisja Legislacyjna będzie starała się rozwiewać wszelkie wątpliwości. Będzie też reagować na ewentualne pojawiające się głosy, mówiące o tym, że jest potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian w ustawodawstwie. Chce w pełni zadbać o interesy wszystkich stron zaangażowanych w proces odzyskiwania należności.

Czym będzie żyła branża zarządzania wierzytelnościami

Bez wątpienia w I kwartale 2019 r. branża zarządzania wierzytelnościami będzie również żyła nowelizacją pakietu ustaw dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych. Zgodnie z zapowiedziami ma ona zostać przyjęta już w pierwszym półroczu nowego roku. Wśród wielu zmian, znowelizowane prawo m.in. przewiduje skrócenie okresu, w którym przedsiębiorca może zalegać z zapłatą. Chodzi o: wprowadzenie 60-dniowego limitu na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu i 30-dniowego na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorstw, w przypadku instytucji publicznych.

Zatory płatnicze są problemem polskiej gospodarki, na którym tracimy wszyscy. Jeżeli firma X nie płaci firmie Y w terminie, to prawdopodobne, że ta druga zacznie mieć problem. Problem z zapłaceniem kolejnym, np. swoim podwykonawcom. Nieopłaceni na czas kontrahenci po jakimś czasie mogą nie być w stanie uregulować zobowiązań wobec swoich partnerów biznesowych. Brak płynności finansowej uniemożliwia przedsiębiorstwom rozwój i prowadzenie nowych inwestycji. Z kolei brak takiej aktywności oznacza brak podatków trafiających do państwowej kasy, co z czasem odczuwają wszyscy obywatele.

Dlatego cieszy każda inicjatywa. Szczególnie jeśli w założeniu ma nie dopuszczać do pogłębiania się spirali długów firm działających na polskim rynku. Oraz jeśli ma prowadzić do ograniczenia zjawiska zatorów płatniczych. Nie wszyscy są do końca świadomi, że w codzienną działalność firm z branży windykacji, takich jak np. Alektum, jest nie tylko wpisana praca na rzecz klientów, czyli odzyskiwanie należności, ale również przyczynianie się do „uzdrowienia” naszej gospodarki. To podejście nie zmieni się również w 2019 r.

Źródło: Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: