Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, sprostanie rosnącemu popytowi oraz wzrost konkurencji na rynku - to najważniejsze wyzwania jakie czekają przemysł

Listopadowa konferencja November Credit & Collection Days organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami już tradycyjnie była okazją do podsumowania minionego