Rada Ministrów poinformowała w środę 23 czerwca o przyjęciu projektu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

5 listopada 2019 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu Śniadań Legislacyjnych organizowanych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW).

Ponad trzydziestu przedstawicieli reprezentujących różne podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz zaproszeni goście dyskutowali wspólnie nad strategią branży na

Czwarta Rewolucja Przemysłowa przestaje być tylko medialnym sloganem, a nowe typy przywództwa stają się faktem. Zarządy firm na całym świecie