Miliard euro unijnej pożyczki dla Polski na ratowanie miejsc pracy

Miliard euro unijnej pożyczki dla Polski na ratowanie miejsc pracy

Miliard euro unijnej pożyczki dla Polski na ratowanie miejsc pracy

We wtorek 27 października 2020 r., Komisja Europejska wypłaciła Polsce 1 mld euro w ramach pierwszego etapu wsparcia finansowego dla państw członkowskich Unii Europejskiej z programu SURE.

SURE to nowy unijny instrument tymczasowego wsparcia dla państw członkowskich UE, uruchomiony w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej, mający na celu pomoc w ochronie osób pracujących i miejsc pracy dotkniętych pandemią koronawirusa. Zapewni on wsparcie finansowe w formie pożyczek udzielanych państwom członkowskim przez Unię Europejską na korzystnych warunkach, w łącznej wysokości do 100 mld EUR. Pożyczki pomogą państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych w celu utrzymania zatrudnienia. W szczególności pomogą pokryć koszty bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozszerzaniem krajowych systemów skróconego czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa wprowadziły w odpowiedzi na obecny kryzys dla osób pracujących na własny rachunek.

Poprzez unikanie zwolnień, systemy skróconego czasu pracy mogą zapobiec poważniejszym i trwalszym negatywnym skutkom tymczasowego szoku dla gospodarki i rynku pracy w państwach członkowskich. Umożliwi to utrzymanie dochodów rodzin i zachowanie zdolności produkcyjnych i kapitału ludzkiego przedsiębiorstw i całej gospodarki.

We wtorek 27 października Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro w ramach programu SURE, a do Polski trafił 1 mld euro. Aż tyle i tylko tyle, bowiem lwia część tej puli trafiła do Włoch – 10 mld euro, i Hiszpanii – 6 mld euro. Ale jak informuje Komisja Europejska, łączna kwota wszystkich wypłat z instrumentu SURE wyniesie 27,4 mld euro dla Włoch, 21,3 mld euro dla Hiszpanii i 11,2 mld euro dla Polski. Jak dotąd, na podstawie wniosków Komisji, Rada UE zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia finansowego w ramach SURE. A następne wypłaty mają nastąpić w najbliższych miesiącach, po emisji kolejnej partii obligacji. To właśnie one są źródłem finansowania programu SURE. Ich pierwszej emisji, o wartości 17 mld euro, KE dokonała 21 października. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Oferta obligacji o wysokim ratingu o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r., zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: