W 2022 r. dolar póki co pozostaje słabszy mimo rosnących rentowności dłużnych papierów skarbowych i wyceniania przez rynek szybszego cyklu

Obecnie wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że docelowa stopa procentowa w Polsce wyniesie ok. 4%. Taki pogląd wspiera piątkowy, wstępny

W ciągu kilku ostatnich tygodni nastąpiła ogromna zmiana priorytetów najważniejszych banków centralnych, co odzwierciedlają jastrzębiość Fedu, niespodziewana podwyżka stóp Banku

Kiedy do głosu dochodzi Rezerwa Federalna inne wydarzenia schodzą automatycznie na dalszy plan. Ostatnie posiedzenie Fed w tym roku może