BGK w ciągu dekady wypłacił prawie pół biliona złotych ze środków europejskich

BGK w ciągu dekady wypłacił prawie pół biliona złotych ze środków europejskich

BGK w ciągu dekady wypłacił prawie pół biliona złotych ze środków europejskich

Pandemia nie miała większego wpływu na proces obsługi wypłat środków europejskich. Przez sześć miesięcy pandemii koronawirusa, od połowy marca do połowy września 2020 r. BGK wypłacił aż 29 mld zł ze środków europejskich. O 7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

BGK, który od 1 stycznia 2010 roku odpowiada za wypłatę większości środków europejskich, zrealizował łącznie ok. miliona zleceń na kwotę ponad 450 mld zł: ponad 270 mld zł z Perspektywy Finansowej 2007-2013 i ponad 180 mld zł z Perspektywy Finansowej 2014-2020.

– Realizacja europejskich Programów Operacyjnych pomimo pandemii przebiega bez większych zakłóceń. Od połowy marca do połowy września wypłaciliśmy 29 mld zł ze środków europejskich, o 7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – powiedział Andrzej Stelmaszczyk z Biura Projektów Rządowych w BGK. – BGK dokonuje płatności na zlecenie upoważnionych instytucji w związku z realizowaniem w Polsce konkretnych projektów. „ Wypłacone przez  Bank Gospodarstwa Krajowego środki trafiają do najróżniejszych jednostek: do firm, do osób prywatnych – wszystko zależy od tego, jaki program jest realizowany – wyjaśnił dyrektor BGK.

BGK dokonuje płatności na podstawie zleceń przesyłanych do banku w formie elektronicznej. Zlecenia wysyłają instytucje, które zawarły umowy z beneficjentami. Łącznie jest to ponad 500 instytucji w całym kraju, w tym ministerstwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy czy agencje wykonawcze np. PARP, NCBR, ARiMR.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. środki na płatności pochodzą z rachunku Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego i są realizowane zgodnie z terminarzem zatwierdzonym przez resort finansów. Pieniądze przelewane są na konta odbiorców średnio 4 razy w miesiącu.

– Największe środki do tej pory wypłaciliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejny był Inteligentny Rozwój a trzeci w kolejności program, z którego wypłaciliśmy najwięcej środków to Wiedza Edukacja Rozwój – tłumaczył Andrzej Stelmaszczyk z BGK.

Pod względem liczby zleceń dominowały PO: Wiedza Edukacja Rozwój (blisko 105 tys.), Infrastruktura i Środowisko (ok. 45 tys.) oraz Inteligentny Rozwój (ok. 35 tys.).

Programy Operacyjne finansowane ze środków  europejskich dotyczą m.in. wsparcia dla osób bezrobotnych; pomocy w założeniu własnej firmy; dotacji na prace badawczo-rozwojowe i na wdrożenie wyników tych prac; wsparcia innowacji produktowych oraz procesowych; wsparcia uczelni, miejsc wychowania przedszkolnego oraz uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy; wsparcia sektorów transportowego i zdrowia czy pomocy w usuwaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: