Noble Securities SA

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Noble Securities SA

Noble Securities SA (dawniej Dom Maklerski Polonia NET S.A.)
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
www.noblesecurities.pl
T: 22 244 13 03; 12 422 31 00
F: 12 411 17 66

Noble Securities, dom maklerski od ponad 20 lat aktywnie uczestniczący w rynku kapitałowym, oferuje inwestowanie w akcje, obligacje oraz produkty niebrokerskie. Oferta NS obejmuje również inwestowanie na platformie forexowej Noble Markets, dającej możliwość lokowania środków w instrumenty finansowe oparte o waluty, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe z całego świata.

Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate finance, w 2014 r. pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 1,6 mld zł. Noble Securities jest także wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Oferta inwestycyjna NS dostępna jest zarówno poprzez internet, jak i w 19 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.

Warto pamiętać, że…

Zawiadomienia KPWiG wymaga zamiar zbycia akcji domu maklerskiego:

1) w liczbie stanowiącej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego

lub

2) przez podmiot posiadający akcje domu maklerskiego w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitału zakładowego, jeżeli w wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów lub stanowiącej mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitału zakładowego

– przy czym posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot. Zawiadomienie dokonywane jest przez zbywającego nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Dom Maklerski Polonia NET S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: