Notowania i komentarze giełdowe

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Notowania i komentarze giełdowe

Akcje WIG20 on-line | Segment Plus on-line | Kontrakty on-line | Opcje on-line | Wyniki notowań | >>> więcej

UWAGA: Notowania on line wszystkich papierów wartościowych podawane są z 15-minutowym opóźnieniem. Dotyczy to także wszystkich indeksów, z wyjątkiem indeksu WIG20, którego wartości podawane są w czasie rzeczywistym.

Komentarze giełdowe Onet.Pl
https://gielda.onet.pl/

Komentarze giełdowe WP.Pl
https://gielda.wp.pl/

Piguła informacyjna "Parkietu"
https://www.parkiet.com/narzedzia/pigula.jsp

Komentarze giełdowe Gazeta.pl
https://gospodarka.gazeta.pl/gielda/

Klub Gracza Giełdowego na łamach Money.Pl
https://www.money.pl/forum/

Sesje giełdowe

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, sesje giełdowe odbywają się regularnie w siedzibie giełdy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.35. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może na czas określony zmienić godziny odbywania sesji giełdowych.

Na sesjach giełdowych notowania odbywają się w systemie notowań ciągłych bądź kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określaniem kursu, przy czym system notowań dla danego instrumentu finansowego określa Zarząd Giełdy.

W przypadku notowań ciągłych kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia określany jest na podstawie zleceń maklerskich. Z chwilą ogłoszenia kursu otwarcia (zamknięcia) staje się on ceną, po której zostają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu (zamknięciu). W systemie notowań ciągłych obowiązują także ograniczenia wahań kursów.

Kurs jednolity określany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz zleceń maklerskich nie zawierających limitu ceny. Po zakończeniu przyjmowania zleceń, a przed ogłoszeniem kursu jednolitego następuje tzw. interwencja, w czasie której członek giełdy będący animatorem rynku może dokonać modyfikacji złożonych przez siebie zleceń w celu zwiększenia płynności danego instrumentu finansowego i zmniejszenia istniejącej nierównowagi. Również w systemie kursu jednolitego obowiązują ograniczenia wahań kursów.

W każdym wypadku, kurs akcji notowanych na giełdzie określany jest w złotych lub innej walucie wymienialnejokreślonej przez Zarząd Giełdy dla danych akcji, zaś kurs obligacji w procentach ich wartości nominalnej – z dokładnością określoną przez Zarząd Giełdy.

Warto pamiętać, że…

Spółka prowadząca giełdę może, w ramach organizowania rynku giełdowego, wyodrębnić rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej "rynkiem oficjalnych notowań", spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Notowania i komentarze giełdowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: