Analizy giełdowe

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Analizy giełdowe

Analizy giełdowe zamieszczane w serwisie Akcje.Net
https://www.akcje.net/

Analizy giełdowe zamieszczane w "Pulsie Biznesu"
https://www.pb.pl/content.aspx?sid=2285

Analizy giełdowe zamieszczane na łamach Bankier.Pl
https://www.bankier.pl/inwestowanie/gielda/

Bieżące analizy i rekomendacje domu maklerskiego Penetrator
https://www.penetrator.com.pl/

Bieżące analizy i rekomendacje domu maklerskiego Millennium
https://www.millenniumdm.pl/index2.html?r=1&jezyk=pl

Bieżące analizy i rekomendacje Beskidzkiego Domu Maklerskiego
https://www.bdm.com.pl/?page=ana-rekomendacje

Warto pamiętać, że…

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osoby sporządzające rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, przeznaczone do rozpowszechniania wśród inwestorów, oraz osoby zajmujące się rozpowszechnianiem takich rekomendacji są obowiązane do zachowania należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji oraz ujawnienia słusznego interesu, a także konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania.

Rekomendacja powinna zawierać dane szczegółowo identyfikujące rekomendującego, a w szczególności:
1) firmę (nazwę) oraz siedzibę podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie rekomendacji;
2) imię i nazwisko osoby sporządzającej rekomendację, z zaznaczeniem posiadanego przez tę osobę tytułu zawodowego, w szczególności tytułu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

W przypadku gdy rekomendującym jest firma rekomendująca lub instytucja kredytowa, w treści rekomendacji powinien być wskazany podmiot sprawujący nad nimi nadzór.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Systemy transakcyjne | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Analizy giełdowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: