Aviva Investors Poland S.A. (dawne Commercial Union Investment Management S.A.)

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Aviva Investors Poland S.A. (dawne Commercial Union Investment Management S.A.)

Dane adresowe: 

AVIVA INVESTORS POLAND S.A.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. (0-22) 557 40 50
fax (0-22) 557 40 19 

Strona www: https://www.avivainvestors.pl
"Aviva Investors Poland S.A. (wcześniej Commercial Union Investment Management Polska S.A.) zajmuje czołowe miejsce wśród podmiotów z branży w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ponad 14 mld zł na koniec czerwca 2008 roku). 

Aviva Investors Poland S.A. posiada zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Świadczy usługi innym spółkom należącym do grupy Commercial Union Polska. Zarządza aktywami kilkunastu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie, funduszy inwestycyjnych CU TFI oraz środkami własnymi spółek grupy CU.

Aviva Investors Poland S.A. jest częścią jednego z największych podmiotów zarządzających aktywami na świecie – Aviva Investors. Odpowiada on za zarządzanie funduszami o wartości 235 mld funtów. Zatrudnia 1100 pracowników w 21 lokalizacjach na całym świecie".

Warto pamiętać, że…

Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa powyżej, nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do:

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki albo

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Aviva Investors Poland S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: