BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Dane adresowe:

BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.
Pl.Wolnosci 15
60-967 POZNAN
tel. (0-61) 851-92-68, 851-92-69
fax (0-61) 852-30-37, 853-33-87

Strona WWW: https://dlaciebie.bzwbk.pl/13913
"BZ WBK AIB Asset Management SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Poznaniu powstałą w maju 1997 roku, jako jedna z trzech pierwszych firm asset management w Polsce. Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie aktywami Klientów."

Warto pamiętać, że…

Obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Regułę taką stosuje się odpowiednio do innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "BZ WBK AIB Asset Management S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: