Umyślność lub rażące niedbalstwo dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności jako podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej). [31.10.2016] Doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia w sposób umyślny lub w skutek rażącego

Podzielona władza supermocarstwa [31.10.2016] Ameryka wybiera nie tylko prezydenta, ale także Kongres. Jest możliwe, że demokraci zdobędą tam większość. Tymczasem na politykę ekonomiczną USA Kongres wpływa dużo bardziej, niż prezydent i paraliż decyzyjny wewnątrz Kongresu, albo między Kongresem a prezydentem, miałby

Pieniądze łowione w sieci [31.10.2016] Budowanie tożsamości w sieci przez młodych ludzi na całym świecie okazało się być nie tylko uzależniające, ale i daje coraz więcej możliwości biznesowych. Influencer jeszcze nie tak niedawno, obok trendsettera czy coolhuntera, należał do zawodów przyszłości. Pod

Ważne dane z USA [28.10.2016] Ostatnia sesja tego tygodnia zapowiada się bardzo ciekawie na rynku walutowym ze względu na kluczowe publikacje z gospodarki amerykańskiej, które powinny przybliżyć albo też oddalić perspektywę kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA. Dzisiaj zostanie opublikowany