Żądanie zwrotu bonifikaty przez miasto mogłoby prowadzić do rażącej niesprawiedliwości

W środę 24 lipca 2019 r., Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7-osobowym, uchylając częściowo i zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, nakazujący zwrot udzielonej przez m.st. Warszawa bonifikaty na zakup mieszkania, stwierdził, że:

„w praktyce obrotu prawnego częstokroć występują sytuacje, w których nawet najbardziej skrupulatne wykonanie określonego prawa podmiotowego prowadzić może do powstania rażącej niesprawiedliwości” (www.sn.pl).

 

W 2008 r. mieszkanka Warszawy wykupiła wynajmowane od 40 lat od miasta mieszkanie, korzystając z przysługującej jej wówczas 90% bonifikaty. Rok później mieszkanie sprzedała i kupiła inne, położone bliżej miejsca zamieszkania swojej córki. Ponieważ zbycie wykupionego lokalu nastąpiło przed upływem 5 lat od jego nabycia, m.st. Warszawa wystąpiło do mieszkanki z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty. W lutym 2019 r., Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. U jej podstaw legły takie argumenty, jak podeszły wiek mieszkanki i trudna sytuacja życiowa.

W swoim orzeczeniu z 24 lipca 2019 r., o sygn. I NSNc 9/19, Sąd Najwyższy przychylił się do skargi. Stwierdził, że dochodzenie zwrotu bonifikaty od starszej osoby, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, utrzymującej się z wynoszącej jedynie 1350 zł emerytury jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Prowadzenie egzekucji bonifikaty z należącego do kobiety mieszkania, a stanowiącego jej jedyny majątek, doprowadziłoby do pozbawienia jej dachu nad głową.

Jak zawarto w komunikacie Sądu Najwyższego po zakończeniu sprawy:

„w praktyce obrotu prawnego częstokroć występują sytuacje, w których nawet najbardziej skrupulatne wykonanie określonego prawa podmiotowego prowadzić może do powstania rażącej niesprawiedliwości. Wówczas tak rozumiana sprawiedliwość formalna, ustąpić powinna sprawiedliwości materialnej. Temu właśnie celowi służy przewidziana w art. 5 k.c. instytucja uznania wykonania prawa podmiotowego za nadużycie” (sygn. akt I NSNc 9/19, www.sn.pl).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: