W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych

W środę 24 lipca 2019 r., Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7-osobowym, uchylając częściowo