Wiążące Informacje Taryfowe tylko online

W poniedziałek 9 września 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o rezygnacji z klasycznej, papierowej formy składania wniosków o wydanie Wiążących Informacji Taryfowych. Od 1 października będzie można je składać jedynie za pośrednictwem internetu.

 

Uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej jest niezbędne dla realizacji formalności celnych, związanych z przywozem lub wywozem towarów, w innym niż wewnątrzwspólnotowy obrocie towarów. WIT rozstrzygają o klasyfikacji taryfowej towarów, a dokładnie, ustalają właściwy kod taryfy celnej dla danego towaru. Wydana w tej sprawie decyzja ważna jest przez okres 3 lat. Organem kompetentnym do wydania WIT jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

We wtorek 9 września, Ministerstwo Finansów poinformowało, że z dniem 1 października 2019 r. złożenie wniosku o WIT dopuszczalne będzie jedynie za pośrednictwem platformy puesc.gov.pl. Fiskus kolejny raz chce ułatwić sobie gromadzenie informacji o podatnikach. Do złożenia wniosku niezbędne będzie zarejestrowanie się na platformie PUESC na miesiąc przed złożeniem wniosku o WIT, a posiadający już tam konto zobligowani zostali do aktualizacji podanych przez siebie danych.

„Po dniu 30 września 2019 r. wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Od tej daty korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. (…) Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI – Economic Operators Registration and Identification”(www.podati.gov.pl).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: