Sprostowanie Ministerstwa Sprawiedliwości ws. zmian przepisów dotyczących kontroli aresztowanego

W czwartek 18 lipca 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat ws. artykułu Gazety Wyborczej, z którego wynikać miało, że proponowane przez resort zmiany w przepisach karnych i karnych wykonawczych dokonają rewolucji w zakresie metod przeprowadzania kontroli osobistych aresztowanych i tymczasowo zatrzymanych.

 

Ministerstwo chce zaostrzenia reguł poddawania aresztowanych rygorystycznej kontroli osobistej, co zapobiec ma licznym przypadkom przemycania niebezpiecznych przedmiotów i narkotyków na teren zakładu karnego, czy aresztu śledczego. W zamian aresztowani mają otrzymać prawo złożenia zażalenia do sądu na taką kontrolę.

Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo deklaruje, że wbrew treści artykułu Gazety Wyborczej, nie ulegną zmianie zasady dokonywania kontroli i nadal osoba tymczasowo zatrzymana lub aresztowana będzie mogła zostać poddana rewizji tylko przez kontrolującego tej samej płci. Odstępstwo od tej zasady będzie mogło nastąpić tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach, jak np. w sytuacji wystąpienia zamachu terrorystycznego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: