Zmiana prawa drogowego, karnego i celnego

Zmiana prawa drogowego, karnego i celnego

Zmiana prawa drogowego, karnego i celnego

W środę 20 stycznia 2021 r. rozpocznie się 25. posiedzenie Sejmu RP IX. kadencji. W porządku obrad znajdą się propozycje zmian istotnych dla porządku prawnego ustaw.

Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym wprowadzenia przepisów przewidujących wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Komisja przedstawi także sprawozdania:

– z dwóch poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym: pierwszy forsuje pomysł wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszemu nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych, ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem; drugi – również ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, likwidacji zwiększenia limitu prędkości do 60 km/h między godzinami 23:00 a 5:00, wprowadzenia możliwości odebrania prawa jazdy po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h;

– z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, także zwiększającego pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście, a także przewidującego zakaz używania telefonów komórkowych oraz obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h oraz zakaz jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych.

Odbędzie się Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem projektu autorstwa Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt przewiduje ujednolicenie zasad wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenie rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Z kolei celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma być wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami oraz wprowadzenie nowych obowiązków w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Natomiast w ramach Pierwszego czytania zostanie zaprezentowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Przewiduje on między innymi, że karane jak za terroryzm (karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) mogłoby być już samo zapoznawanie się z treściami mogącymi ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione.

Obrady 25. posiedzenia Sejmu zaplanowano w dniach 20 – 21 stycznia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: