Od piątku 4 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy prawa drogowego, na mocy których salony sprzedaży nowych pojazdów:

W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał nowelizację prawa drogowego, zwiększającą znacznie uprawnienia pieszego w stosunku do kierowców. Ale nowe

W środę 20 stycznia 2021 r. rozpocznie się 25. posiedzenie Sejmu RP IX. kadencji. W porządku obrad znajdą się propozycje

W dniach 12 i 13 grudnia 2018 r., podczas 74. posiedzenia Sejmu RP posłowie debatowali nad istotnymi zmianami w prawie,