Wydarzenia sportowe i kulturalne – nowe obostrzenia antycovidowe

Wydarzenia sportowe i kulturalne – nowe obostrzenia antycovidowe

W związku z drastycznym przyrostem liczby zachorowań na wirus COVID-19, od soboty 10 października 2020 r. na terenie całego kraju wprowadzono nowe obostrzenia. Wszyscy mieszkańcy muszą zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej. Ostrzejsze wymogi co do profilaktyki zażaleniowej obowiązują w powiatach o największym przyroście zachorowań, oznaczonych kolorem czerwonym. Poniżej podajemy wytyczne, jakie wprowadzono w zakresie organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Wydarzenia kulturalne, a więc m.in. spektakle teatralne, opery, koncerty, w strefie kraju oznaczonej kolorem żółtym (czyli w całym kraju poza strefami oznaczonymi kolorem czerwonym, gdzie obowiązują ostrzejsze restrykcje), mogą odbywać się:

a) w pomieszczeniach, pod warunkiem:

 • udostępnienia uczestnikom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu 1,5-metrowej odległości między widzami;
 • zapewnienia, aby uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.

b) w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni, pod warunkiem:

 • udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować 1,5-metrowy dystans i zająć nie więcej niż 25 proc. miejsc przewidzianych dla publiczności;
 • zapewnienia, aby uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.

c) na otwartej przestrzeni– maksymalnie  z udziałem 100 osób w jednym miejscu i pod warunkiem:

 • zapewnienia, aby  na jednego uczestnika przypadało 5 m2.,
 • zachowania 1,5-metrowego dystansu między osobami przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności.

Natomiast w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym, wydarzenia kulturalne mogą odbywać się:

a) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc, oraz  zachowania 1,5-metrowej odległości między widzami,
 • zapewnienia, aby widzowie zakrywali usta i nos.

b) na otwartej przestrzeni, pod warunkiem:

 • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów nie przekraczała 100 osób,
 • zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności,
 • zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między osobami.

Wydarzenia sportowe w strefie czerwonej mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności, natomiast w strefie żółtej mogą odbywać się z jej udziałem, pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc przewidzianych dla publiczności – w zakresie organizacji meczów piłkarskich i żużlowych;

b) że w wydarzeniu sportowym, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych), jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Osoby przebywające  w obiektach sportowych muszą zachowywać 1,5-metrowy dystans między sobą, a zapełnione może być max. 25 proc. wszystkich miejsc;

c) udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni powinien być zachowany 1,5-metrowy dystans – w zakresie organizacji wydarzeń sportowych na basenach;

d) że będzie przeprowadzana weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni, a uczestnicy będą dezynfekować ręce, a widzowie będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa – w zakresie organizacji sportu w siłowniach, w klubach fitness, a także organizacji obozów sportowych.

źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Oceń ten artykuł: