Od dziś wyjść na ulice strzec porządku może również Żandarmeria

Od dziś wyjść na ulice strzec porządku może również Żandarmeria

Od dziś wyjść na ulice strzec porządku może również Żandarmeria

Zgodnie z zarządzeniem premiera, od środy 28 października w zaprowadzaniu porządku publicznego na polskich ulicach Policję wspierać będzie Żandarmeria Wojskowa.

Zarządzeniem nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2020 r., poz. 1003), a na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610), od dnia 28 października 2020 r. do wsparcia Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oddelegowano żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Zgodnie ze wskazanym art. 18a, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Udzielając tego wsparcia, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, będą mogli korzystać z uprawnień policjantów określonych w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji, a więc m.in.: legitymować osoby, zatrzymywać, pobierać odciski palców, przeszukiwać osoby i pomieszczenia, dokonywać kontroli osobistej, a przy tym używać środków przymusu bezpośredniego, np. siły fizycznej, siatki obezwładniającej, palki służbowej, a nawet broni palnej.

Jak wynika z zarządzenia premiera, mobilizacja żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia wsparcia Policji dyktowana jest rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: