Nowe terminy egzaminu radcowskiego i adwokackiego w 2020 r.

Nowe terminy egzaminu radcowskiego i adwokackiego w 2020 r.

Nowi radcowie prawni i adwokaci mieli być w tym roku już dawno po egzaminach. Stres związany ze sprawdzianem ich wiedzy miał się ostatecznie skończyć 27 marca 2020 r., wraz z upływem ostatniego dnia egzaminu. Z powodu sytuacji epidemiologicznej kraju, jaka nastała w związku z szerzeniem się COVID-19, egzaminy odwołano. W poniedziałek 11 maja Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o prawdopodobnym przeprowadzeniu ich w czerwcu.

Pierwotnie egzaminy zawodowe na radcę prawnego oraz na adwokata miały odbyć się w dniach 24 – 27 marca 2020 r. Zarządzeniami z 12 marca 2020 r. Minister Sprawiedliwości odwołał te terminy (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2020 r., poz. 88 i 89). Nowe miały zostać wyznaczone po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. W poniedziałek resort sprawiedliwości poinformował o propozycji ustalenia dodatkowego terminu na dni 23-26 czerwca tego roku.

Ich przeprowadzenie zależeć jednak będzie od dostępności sal egzaminacyjnych, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny przeciwzakażeniowej określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, ale i samego procesu egzaminacyjnego. Wliczając zdających wraz z członkami rodzin, komisji egzaminacyjnej i pracownikami obsługi, łącznie kwestia ta dotyczyć będzie ponad 3 600 osób.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: