Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 15 kwietnia 2021 r., że działania adwokata broniącego praw pełnoletnich osób, nieposiadających zdolności do czynności

Nowi radcowie prawni i adwokaci mieli być w tym roku już dawno po egzaminach. Stres związany ze sprawdzianem ich wiedzy

W czwartek 19 września 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zaskarżyło decyzję sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie o przywróceniu