Eurowiniety, czyli nowe opłaty za przejazd w Unii Europejskiej związane z emisją CO2

Eurowiniety, czyli nowe opłaty za przejazd w Unii Europejskiej związane z emisją CO2

Eurowiniety, czyli nowe opłaty za przejazd w Unii Europejskiej związane z emisją CO2

Komisja Europejska poinformowała o osiągniętym w środę 16 czerwca wstępnym porozumieniu współustawodawców z państw członkowskich w sprawie nowych zasad pobierania opłat drogowych (dyrektywa o eurowinietach) w Unii Europejskiej.

Zmienione przepisy wprowadzają w całej UE opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych oparte na emisji dwutlenku węgla (CO2), co stanowi kluczowy filar zobowiązania całej Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz jej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Obecne przepisy obejmują samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Tymczasowe porozumienie rozszerza zakres stosowania na wszystkie pojazdy ciężkie i lekkie oraz przewiduje bardziej proporcjonalne opłaty drogowe również dla samochodów osobowych. Przyszłe opłaty za przejazd ciężarówek i autobusów będą dotyczyć emisji CO2 oraz zanieczyszczeń, a zmieniona dyrektywa wprowadzi również możliwość pobierania opłat za zatory komunikacyjne oraz wyższych opłat za przejazd w obszarach wrażliwych, przy czym dochody z tych dodatkowych opłat będą wykorzystywane na rzecz zrównoważonego transportu.

Jak stwierdziła unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean: „Obok norm emisji, cyfryzacji i paliw alternatywnych, opłaty drogowe pomogą nam ograniczyć emisje z transportu. Umowa ta jest ważnym krokiem w tym kierunku i wyraźnie pokazuje, że Unia Europejska poważnie traktuje wprowadzenie w życie zasady „zanieczyszczający płaci””.

Komisja przedstawiła swój wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy o eurowinietach w dniu 31 maja 2017 r. Po formalnym zatwierdzeniu porozumienia tymczasowego przez Parlament i Radę dyrektywa wejdzie w życie 20. dnia po jej opublikowaniu.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: