Komisja Europejska poinformowała o osiągniętym w środę 16 czerwca wstępnym porozumieniu współustawodawców z państw członkowskich w sprawie nowych zasad pobierania

Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę internetową, na której udostępnia kierowcom i innym użytkownikom dróg informacje o stawkach opłat za przejazd po