Nowe unijne sankcje wobec Rosji i Białorusi

Nowe unijne sankcje wobec Rosji i Białorusi

Nowe unijne sankcje wobec Rosji i Białorusi

W środę 9 marca Komisja Europejska wydała komunikat, w którym informuje o zawarciu porozumienia przez państwa członkowskie UE w sprawie przyjęcia kolejnych ukierunkowanych sankcji w związku z sytuacją na Ukrainie i w odpowiedzi na udział Białorusi w militarnej agresji. Nowe środki nakładają ograniczenia na 160 osób i zmieniają rozporządzenie (WE) 765/2006 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi oraz rozporządzenie (UE) 833/2014 w sprawie działań Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie.

Dzięki najnowszym zmianom sankcje UE wobec Rosji i Białorusi mają być bardziej do siebie zbliżone, przyczyniając się do jeszcze skuteczniejszego uniemożliwienia obchodzenia rosyjskich sankcji, także za pośrednictwem Białorusi. W przypadku Białorusi środki wprowadzają zamknięcie dostępu do systemu SWIFT, podobnie jak w przypadku Rosji. Nowe regulacje precyzują, że aktywa kryptowalutowe wchodzą w zakres „zbywalnych papierów wartościowych” i rozszerzają istniejące ograniczenia finansowe, odzwierciedlając już wprowadzone środki w odniesieniu do sankcji wobec Rosji:

  • ograniczenie świadczenia usług SWIFT dla Belagroprombank, Banku Dabrabyt i Banku Rozwoju Republiki Białorusi oraz ich białoruskich spółek zależnych;
  • zakaz przeprowadzania transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami oraz zapewnieniem finansowania ze środków publicznych handlu i inwestycji na Białorusi;
  • zakaz notowania i świadczenia usług związanych z akcjami białoruskich podmiotów państwowych w unijnych systemach obrotu od 12 kwietnia 2022 r.;
  • znaczne ograniczenie napływu środków finansowych z Białorusi do UE poprzez wprowadzenie zakazu przyjmowania od obywateli lub rezydentów Białorusi depozytów przekraczających kwotę 100 000 EUR, prowadzenia rachunków klientów białoruskich przez centralne depozyty papierów wartościowych UE, a także sprzedaży białoruskim klientom papierów wartościowych denominowanych w euro;
  • zakaz dostarczania na Białoruś banknotów denominowanych w euro.
  • Odnośnie Rosji zmiany wprowadzają nowe ograniczenia dotyczące eksportu technologii nawigacji morskiej i radiokomunikacji, dodają Rosyjski Morski Rejestr Statków do listy przedsiębiorstw państwowych podlegających ograniczeniom finansowania oraz wprowadzają przepis dotyczący wcześniejszej wymiany informacji w odniesieniu do eksportu sprzętu bezpieczeństwa morskiego. A także:
  • rozszerzają zwolnienie dotyczące przyjmowania w bankach UE depozytów przekraczających 100 000 euro na obywateli Szwajcarii i EOG;
  • pożyczki i kredyty mogą być udzielane za pomocą dowolnych środków, w tym aktywów kryptowalutowych, które obejmie definicja „zbywalnych papierów wartościowych”, tak aby wyraźnie uwzględnić aktywa kryptowalutowe, a tym samym zapewnić właściwe wdrożenie obowiązujących ograniczeń;

Unia zaktualizowała też listę osób i podmiotów mających związek z działaniami podważającymi lub zagrażającymi integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy o kolejne 160 nazwisk:

  • 14 oligarchów i prominentnych biznesmenów zaangażowanych w kluczowe sektory gospodarki stanowiące znaczące źródło dochodów Federacji Rosyjskiej – zwłaszcza w przemysł metalurgiczny, rolniczy, farmaceutyczny, telekomunikacyjny i cyfrowy – a także członków ich rodzin;
  • 146 członków Rady Federacji Rosyjskiej, którzy ratyfikowali decyzje rządu w sprawie „Traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową” oraz „Traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową”.

Odtąd unijne środki ograniczające mają zastosowanie już do 862 osób i 53 podmiotów.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: