Na ćwiczenia do koszar może trafić 1874 cywili, kobiet i mężczyzn

Poniedziałek 13 maja 2019 r. może szczególnie zapaść w pamięci 1874 osobom. Tego dnia bowiem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. 2019, poz. 891).

 

Jak głosi § 1 rozporządzenia:

„Określa się liczbę osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, organizowanych w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny – do 1874 osób”.

Na mocy art. 175 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967, Nr 44, poz. 220, ze zm.), w czasie pokoju, do służby w jednostkach zmilitaryzowanych mogą zostać skierowani mężczyźni, którzy nie ukończyli lat 60 oraz kobiety, które nie ukończyły 55 lat życia, a także osoby, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

Skierowanie na ćwiczenia nie dotyczy wszystkich kobiet i mężczyzn. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje bowiem wyłączenia, m.in. osób, które nie ukończyły 18 roku życia, osób uznanych za stale lub długotrwale niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, osób będących funkcjonariuszami służb, takich jak np. policja, czy osób, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności i oczekują na jej odbycie albo ją odbywają.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 przywołanej ustawy:

„Osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, są obowiązane do odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji w czasie wolnym od pracy w wymiarze do piętnastu dni w roku, w tym nie więcej niż pięć dni ustawowo wolnych od pracy…” (Dz. U. 1967, Nr 44, poz. 220, ze zm.).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: