Zawodowy żołnierz, pełniący służbę w Holandii w latach 2011 – 2014 w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO, otrzymywał z tego

Poniedziałek 13 maja 2019 r. może szczególnie zapaść w pamięci 1874 osobom. Tego dnia bowiem w Dzienniku Ustaw ukazało się