Komisja śledcza ws. działań organów publicznych wobec banków, afera w MON i fałszowanie podpisów w wyborach samorządowych

W przyszłym tygodniu, w dniach 15, 16 i 17 maja 2019 r. odbędzie się 81. posiedzenie Sejmu RP. Będzie to niezwykle interesujące i ważne zgromadzenie, bowiem prócz debatą nad licznymi zmianami prawa, pod obrady trafią wnioski ws. głośnych afer z udziałem polityków i rządzących.

 

W porządku obrad znalazły się m.in.:

– sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;

– sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt;

– sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa;

– pierwsze czytania projektów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy – Kodeks karny; o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn; ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.

Jak zawsze harmonogram obrad może zostać uzupełniony jeszcze o inne sprawozdania. Odbędzie się również ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prócz projektów zmian przepisów istotnych gałęzi prawa, posłowie mają zająć się rozstrzygnięciem wniosków o uzupełnienie porządku obrad o:

– pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w latach 2016-2018;

– ujawnienie informacji ws. zatrzymania przez CBŚ byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M., byłego posła partii Prawo i Sprawiedliwość Mariusza K. oraz czterech innych osób powołujących się na wpływy w MON;

– ujawnienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji na temat czynności podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi oraz podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy, w tym Głównego Lekarza Weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;

– ujawnienie przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego informacji w sprawie zaniechań w toczącym się postępowaniu dotyczącym fałszowania podpisów pod kandydaturami Młodzieży Wszechpolskiej do wyborów samorządowych w 2014 r. kierowanej ówcześnie przez posła Adama Andruszkiewicza, a także na temat trwającego od 2014 r. śledztwa w tej sprawie.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: