Nowa emisja polisy inwestycyjnej BZWBK

Nowa emisja polisy inwestycyjnej BZWBK

[11.03.2008] BZWBK wprowadził pod wymownym hasłem "Sposób na bessęność" nową emisję polisy inwestycyjnej. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób poszukujących alternatywy dla rynku papierów wartościowych. Polisa kierowana jest również do klientów zainteresowanych bezpiecznymi formami oszczędzania, poszukujących możliwości osiągnięcia zysków wyższych niż na tradycyjnych lokatach terminowych.

Oferowana do 17 marca br. polisa inwestycyjna BZWBK oparta jest na innowacyjnej strategii inwestycyjnej oferującej możliwość osiągnięcia zysków niezależnie od koniunktury giełdowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w ramach polisy mechanizmów zarabiających zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.

Polisa oparta jest na inwestycji złożonej z szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, w skład których wchodzą światowe indeksy nieruchomości, surowców, akcji, oraz walut. Ich udział dobierany jest w oparciu o model inwestycyjny uhonorowany Nagrodą Nobla – tj. Model Markovitz’a. Skład portfela jest co miesiąc modyfikowany, co pozwala na dostosowanie inwestycji do aktualnej sytuacji rynkowej, a przez to wykorzystanie najlepszych okazji do pomnażania zainwestowanego kapitału. Nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej posiadacz polisy ma zagwarantowany zwrot całej zainwestowanej kwoty, a inwestowanie środków w ten produkt nie jest obciążone żadną opłatą lub prowizją. Okres inwestycji trwa trzy i pół roku, a minimalna kwota to 10 tysięcy złotych.

Zmiany wartości inwestycji w nową polisę inwestycyjną BZWBK odzwierciedla stworzony specjalnie na jej użytek indeks BZWBK Nowa Era ER. W jego skład wchodzą indeksy reprezentujące następujące rynki:
|
rynek surowców – indeks DCI BNP Paribas Enhanced TR – odzwierciedlający zmiany cen surowców na świecie, charakteryzujący się wysoką dywersyfikacją i posiadający mechanizmy optymalizujące inwestycje;

rynek nieruchomości – indeks EPRA Total Return Euro Zone – w skład którego wchodzą akcje przedsiębiorstw europejskiego rynku nieruchomości o największej kapitalizacji giełdowej;

rynek akcji krajów wschodzących – indeks Hang Seng China Eterprises – składający się z akcji przedsiębiorstw chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu o różnym udziale w indeksie zależnym od ich kapitalizacji rynkowej;

europejski rynek akcji – indeks Dow Jones EuroSTOXX 50 Total Return – składający się z akcji 50 największych pod względem kapitalizacji spółek pochodzących z krajów strefy euro;

japoński rynek akcji – indeks Topix Total Return Index – zawierający akcje spółek notowanych na tokiskiej giełdzie papierów wartościowych, udział poszczególnych spółek w indeksie zależny jest od ich kapitalizacji giełdowej;

amerykański rynek akcji – indeks S&P 500 Total Return – składający się z akcji 500 spółek o największej kapitalizacji, notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych;

rynek walutowy – oparty na zmianie kursu USD/EUR.

Podobnie, jak poprzednio, polisa inwestycyjna została stworzona przez BZWBK we współpracy z Commercial Union Polska TUnŻ i ma formę polisy ubezpieczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu polisa inwestycyjna zapewnia nie tylko 100% ochrony wpłaconego kapitału, ale również daje możliwość zwolnienia z 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Na zakończenie okresu inwestycyjnego polisa gwarantuje wypłatę od 70% od 80% dodatniej stopy zwrotu z indeksu BZWBK Nowa Era (ostateczna wartość udziału w zysku zostanie ustalona po okresie subskrypcji).

Dotychczas BZWBK zaoferował 4 emisje polisy inwestycyjnej.

>>> POWRÓT
do wiadomości z rynku polis inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: