Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej Commercial Union)

Dane teleadresowe:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej Commercial Union)
00-838 Warszawa
ul. Prosta 70
tel.: (48) (22) 557-40-50
faks: (48) (22) 557-40-75
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce.

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa, która zapewnia szeroki zakres ochrony dla klienta i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do  indywidualnych potrzeb. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenie Absolwent, czyli ubezpieczenie życia rodziców połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka.

Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy oferuje polisy o charakterze inwestycyjnym – ze składką regularną (Kapitana Przyszłość) lub ze składką jednorazową (Bonus VIP). Posiadacze polis mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Klienci mogą też zainwestować w produkty strukturyzowane z serii Aviva Gwarancja oraz założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Towarzystwo proponuje też Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego.

Przedsiębiorcom i instytucjom oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Bonus, Zespół) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE).  

Bieżące informacje

[11.03.2008] Nowa emisja polisy inwestycyjnej BZWBK
BZWBK wprowadził pod wymownym hasłem "Sposób na bessęność" nową emisję polisy inwestycyjnej. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób poszukujących alternatywy dla rynku papierów wartościowych. Polisa kierowana jest również do klientów zainteresowanych bezpiecznymi formami oszczędzania, poszukujących możliwości osiągnięcia zysków wyższych niż na tradycyjnych lokatach terminowych. Podobnie, jak poprzednio, polisa inwestycyjna została stworzona przez BZWBK we współpracy z Commercial Union Polska TUnŻ i ma formę polisy ubezpieczeniowej.

[09.12.2007] Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Commercial Union
Do 14 grudnia klienci mogą zainwestować pieniądze w kolejny produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja Globalne Inwestycje. Commercial Union oferuje linię produktów strukturyzowanych pod nazwą CU Gwarancja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkty te dają klientowi gwarancję zwrotu zainwestowanego nominału, a jednocześnie umożliwiające zarabianie na bardzo agresywnych i ryzykownych rynkach finansowych.

[31.10.2007] Polisa inwestycyjna z ochroną kapitału w Commercial Union
Do dnia 9 listopada 2007 r. Commercial Union prowadzi subskrypcję polisy inwestycyjnej CU Gwarancja Polskie Akcje plus. Jest to produkt inwestycyjny w formule 3,5-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie, z gwarancją ochrony 100 proc. kapitału. Wysokość świadczenia oparta na zyskach osiąganych przez portfel indeksów giełdowych: WIG20 (Polska; 50,0 proc. wartości koszyka), FTSE 100 (Wielka Brytania; 12,5 proc. wartości koszyka), SMI (Szwajcaria; 12,5 proc. wartości koszyka), DJ EURO STOXX 50 (Strefa euro; 12,5 proc. wartości koszyka), Nikkei 225 (Japonia; 12,5 proc. wartości koszyka).

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: