Spółka prowadząca działalność badawczo–rozwojową, w efekcie tych prac stworzyła wzór przemysłowy. Chcąc skorzystać z pakietu IP Box, wystąpiła do organu

31 marca 2019 r. upływa pierwszy kwartał, odkąd prawo użytkowania gruntów zostało z mocy prawa przekształcone w prawo ich pełnej

W środę 30 stycznia 2019 r., rozpocznie się 77. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady poddane zostaną tak głośne w ostatnim

Początek 2019 r. przyniósł zmiany w podatkach. Z punktu widzenia branży nieruchomości, najważniejsza dotyczy ułatwienia w skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej.