Firma wystawiła 4 lipca 2017 r. omyłkowo paragon poprzez wpisanie złej ilości na kasie fiskalnej. Zamiast 70, wskutek wciśnięcia przycisku

Sejm uchwalił  nowelizację ustawy o VAT oraz innych ustaw, która przewiduje, że od  1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji