Minister Finansów ustalił na dzień 1 lipca 2021 r. termin uruchomienia systemu teleinformatycznego, służącego do przesyłania do naczelników urzędów skarbowych

We wtorek 25 lutego 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

W poniedziałek 25 lutego 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało propozycje zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmianie ulec