Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, opodatkowujący dochody według skali podatkowej lub stawką liniową oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą

Na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz.

Opłacane przez pracodawcę składki z tytułu ubezpieczenia pracowników nie stanowią dla tego pracodawcy kosztów uzyskania przychodów. Od zasady tej ustawodawca

W poniedziałek 15 lipca 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP, opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków