Spółka akcyjna oddelegowała członka rady nadzorczej do pełnienie obowiązków członka zarządu tej spółki. Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy

Fakt, że członek zarządu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a jego czynności wykonywała inna osoba nie ma żadnego wpływu na to,

Łączenie funkcji prezesa członka zarządu w spółce kapitałowej ze świadczeniem usług takiej spółce w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej