Ustawa o powołaniu Morskiego Funduszu Rozwoju

Budowa nowoczesnych jednostek pływających, rozwój technologiczny polskich stoczni, tworzenie nowatorskich systemów do eksploatacji surowcowych i energetycznych zasobów morza, to tylko niektóre z kierunków inwestycji w ogólnie pojęty sektor gospodarki morskiej, mających stanowić główny cel Morskiego Funduszu Rozwoju.

Powołanie nowej, kolejnej instytucji –to cel projektu Ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju autorstwa Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaprezentowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek 29 listopada 2018 r. Działający w formie spółki akcyjnej fundusz ma być celową instytucją finansową, nakierowaną na wsparcie i rozwój sektora gospodarki morskiej. Głównym zadaniem MFR S.A. będzie pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych np. w zakresie budowy jednostek pływających, konstrukcji morskich, czy też innowacyjnych środków transportu.

„Celem działalności Morskiego Funduszu Rozwoju S.A. będzie wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury i środków finansowych na rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych o różnym horyzoncie czasowym, które będą również umożliwiały realizację celów określonych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r. i stymulacja rozwoju podmiotów z szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej” (uzasadnienie projektu Ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju, nr projektu UD451).

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – I kwartał 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: