Budowa nowoczesnych jednostek pływających, rozwój technologiczny polskich stoczni, tworzenie nowatorskich systemów do eksploatacji surowcowych i energetycznych zasobów morza, to tylko