Tylko Minister Finansów może rozstrzygnąć, czy gra ma charakter losowy i czy jest grą na automacie

Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (nr z wykazu 972). Zmiany mają ostatecznie rozwiać wątpliwości, że opinia jednostki badającej automat do gry nie rozstrzyga o charakterze gry na nim urządzanej, zatem nie jest wystarczająca do urządzania legalnych gier.

 

Resort finansów dostrzegł potrzebę rozwiania problemu, jaki stanowi urządzanie gier na automatach przez przedsiębiorców jedynie na podstawie opinii tzw. jednostki badającej, czyli podmiotu upoważnionego do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier. Jak wskazuje ministerstwo w uzasadnieniu projektu ustawy, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, ze zm.), to Minister Finansów rozstrzyga w drodze decyzji, na wniosek lub z urzędu, czy gry są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu tej ustawy. Ustęp 7 tego artykułu stanowi z kolei, że do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą.

Ministerstwo informuje, że takie badanie nie jest wystarczające do urządzania legalnych gier na tego typu urządzeniach, gdyż stanowi ona jedynie element niezbędny wniosku o wydanie w tej sprawie decyzji przez Ministra Finansów.

„Opinia sporządzana w takim przypadku nie będzie wskazywała czy gry oferowane przez badane urządzenie zawierają element losowości, będzie zawierała informację, że sporządzona opinia nie rozstrzyga o charakterze gier urządzanych z wykorzystaniem badanego automatu lub urządzenia oraz informację, że została wykonana wyłącznie w celu dołączenia do wniosku o wydanie decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o charakterze gier na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych” (Uzasadnienie projektu rozporządzenia …, nr z wykazu 972).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: