Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji