Opodatkowanie akcyzą olejów i preparatów smarowych

Opodatkowanie akcyzą olejów i preparatów smarowych zużywanych do świadczenia usług

Opodatkowanie akcyzą olejów i preparatów smarowych zużywanych do świadczenia usług

Firma świadcząca usługi „fluid-care”, a więc kompleksowej obsługi serwisowej maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej, wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy zużywane przez nią, a nie sprzedawane, w ramach tej usługi materiały, może objąć zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Spółka z o.o., prowadząca działalność w zakresie serwisowania i napraw specjalistycznych w branżach: mechanicznej, elektrycznej, sterowania i automatyki, świadczy w jej ramach kompleksową usługę obsługi serwisowej maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej. W swojej działalności wykorzystuje m.in. oleje smarowe CN 2710 1971 – 2710 1999 i preparaty smarowe CN 3403. Ponieważ w ramach tej usługi nie sprzedaje swoim klientom tych materiałów, a zużywa je do celów innych niż: napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w odniesieniu do wykorzystywanych przez nią do świadczenia swoich usług olejów i preparatów smarowych może korzystać ze zwolnienia z akcyzy w oparciu o § 6 pkt 2 rozp. MF ws. zwolnień – przy założeniu spełnienia warunków formalnych przewidzianych w art. 32 ust. 3 ust. 5-6b, ust. 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym?

W wydanej 16 grudnia 2020 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział spółce twierdząco, uznając, że może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia:

„Wnioskodawca w przypadku zużywania przedmiotowych środków (…) wyłącznie w celu świadczenia usługi serwisu, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń na rzecz kontrahenta, będzie występował jako podmiot zużywający, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. a ustawy. A zatem, (…) Spółka będzie spełniać wszelkie formalne warunki korzystania ze zwolnień z akcyzy przewidziane w art. 32 ust. 3 oraz ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy – w tym dokonywać będzie nabycia przedmiotowych środków smarnych w sposób określony w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy – to wówczas Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w odniesieniu do wykorzystywanych olejów i preparatów smarowych” (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.218.2020.1.JS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: