Na azjatyckiej sesji dominuje cały czas tryb risk-off. To oczywiście pokłosie obostrzeń regulacyjnych w Państwie Środka. Negatywny nastroje przekładają się

Firma świadcząca usługi „fluid-care”, a więc kompleksowej obsługi serwisowej maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej, wystąpiła do organu podatkowego