Mikropożyczka dla wspólnika spółki cywilnej z zawieszoną działalnością

Mikropożyczka dla wspólnika spółki cywilnej z zawieszoną działalnością

Mikropożyczka dla wspólnika spółki cywilnej z zawieszoną działalnością

W ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą otrzymać tzw. mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł na pokrycie kosztów swojej działalności, celem wsparcia firm w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. O możliwość wystąpienia o taką pożyczkę zapytał wspólnik spółki cywilnej, którego działalność gospodarcza ma status zawieszony.

Ustawa antycovidowa z 2 marca 2020 r. ustanowiła pomoc finansową dla przedsiębiorców w wysokości 5000 zł. Skorzystać z niej może mikroprzedsiębiorca, który spełnia łącznie wymagania:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
  2. prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Do pytania podatnika odniósł się 10 grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazał na stanowisko wyrażone 22 kwietnia 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym o mikropożyczkę może starać się każdy wspólnik spółki cywilnej, bowiem zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, jest nim także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Jednakże RPO zwrócił uwagę na przywołane wyżej drugie z wymagań wobec mikroprzedsiębiorcy, warunkujące możliwością skutecznego ubiegania się o mikropożyczkę. To konieczność prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Powołując się na przepisy ustawy, RPO doprecyzował, że pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., stąd działalność nie może być zawieszona w dniu składania wniosku oraz konkretnie w dniu 29 lutego 2020 r.

Źródło: RPO

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: